Kezdőlap
https://munkavedelmitechnikuskepzes.hu/

Részletek a munkavédelmi technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből

 
1.     AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
A szakképesítés azonosító száma: 52 862 01
 
Szakképesítés megnevezése: Munkavédelmi technikus
 

 
2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású Munkavédelmi technikus
3.1.3. Baleset-elhárítási megbízott
3.1.4. Balesetvédelmi és üzembiztonsági megbízott
3.1.5. Balesetvizsgáló (munkahelyi)
3.1.6. Munkavédelmi előadó
3.1.7. Munkavédelmi megbízott
3.1.8. Üzembiztonsági megbízott
 
 
 
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 
A nemzetgazdaság valamennyi ágazatában alkalmazható kompetenciákkal rendelkezik a munkahelyi egészség és biztonság megvalósításához szükséges tevékenységek területén.
Elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást.
Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez.
 
A szakképesítés rendelkező képes:
 
-      szakmai munkájával, a munkáltató munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavédelmi képviselőivel, munkavállalóival együttműködni, hozzájárulni a munkával összefüggő balesetek és megbetegedések előfordulásának megelőzéséhez
-      közreműködni a munkáltatók munkavédelmi feladatainak megvalósításában, elvégezni azokat a munkavédelmi feladatokat, melyek középfokú munkavédelmi szakképesítéssel láthatók el
-      a munkavédelmi jogszabályok, szabványok, üzemeltetési dokumentációk tartalmát feldolgozni, a szükséges intézkedéseket kezdeményezni és kidolgozni.
-      megismertetni a munkáltatókkal, munkavállalókkal, munkavédelmi képviselőkkel a munkavédelmi feladatokat, jogokat és kötelezettségeket, azok megvalósítását kezdeményezni és támogatni
-      közreműködni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtésében, a tárgyi, személyi és szervezési feltételeket biztosítani
-      feltárni a veszélyforrásokat, azonosítani és értékelni a veszélyeket, elősegíteni a kockázatok kezelését
-      közreműködni a munkáltatók munka-egészségügyi feladatai végrehajtásának megszervezésében, együttműködni a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal a munka-egészségügyi feladatok megvalósítása során
-      közvetíteni a munkáltatók és a munkavállalók felé a munkahelyi egészségmegőrzés értékrendszerét
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11253-12 Munkavédelmi menedzsment
4.4. 11254-12 Munkavédelmi kockázatértékelés
4.5. 11255-12 A munkavégzés biztonsága
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
 A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az  előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11253-12 Munkavédelmi menedzsment gyakorlati
5.2.4. 11254-12 Munkavédelmi kockázatértékelés gyakorlati
5.2.5. 11255-12 A munkavégzés biztonsága gyakorlati
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
 Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Munkafolyamat körülményeinek vizsgálata
 
A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített, munkahelyzettel és adatokkal meghatározott munkavégzés tárgyi, személyi és szervezési feltételei megfelelőségének vizsgálata, megállapítások rögzítése és intézkedési javaslatok összeállítása
 
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
 
 
 Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Munkavédelmi követelmények
 
A vizsgafeladat ismertetése: A feladatlapon – feleletválasztós (60%) és kifejtős (40%) kérdésekre válaszolva –meghatározott munkahelyre, munkafolyamatra vonatkozóan a munkáltató biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésével kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek meghatározása
 
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
 
 
Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Biztonságos munkavégzés
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok témakörét tartalmazzák
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
 
 

A teljes hatályos szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.


Részletek a munkavédelmi technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből. Baleset-elhárítási megbízott, Balesetvédelmi és üzembiztonsági megbízott, Balesetvizsgáló (munkahelyi), Munkavédelmi előadó, Munkavédelmi megbízott, Üzembiztonsági megbízott,